gimpiensk Olimpiada geograficzna
Dodane przez js dnia Listopad 08 2017 20:21:01
Zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w IV Olimpiadzie Geograficznej dla uczniów dolnośląskich szkół podstawowych. Etap szkolny odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017. Obejmuje on następujące treści programowe:
1. geografia fizyczna ogólna (wybrane zagadnienia geografii fizycznej),
2. kartografia (mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą),
3. geografia astronomiczna (Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa).
Chętni mogą zgłaszać się do 30 listopada do opiekuna konkursu.
Opiekun konkursu - Jadwiga Sikorska